Nhà phố 5 tầng diện tích 3,8x15m tại Tân Bình

Công trình, Công trình đang thi công, Chị Hằng

Mặt bằng tầng trệt nhà phố 5 tầng
Mặt bằng tầng trệt nhà phố 5 tầng

Cúng động thổ công trình nhà phố đẹp
Cúng động thổ công trình nhà phố đẹp

Cúng động thổ công trình nhà phố 5 tầng
Cúng động thổ công trình nhà phố 5 tầng

Công trình ép cọc nhà phố 5 tầng
Công trình ép cọc nhà phố 5 tầng

Công trình ép cọc nhà phố 5 tầng góc 2
Công trình ép cọc nhà phố 5 tầng góc 2

Công trình đập đầu cọc làm đà kiềng
Công trình đập đầu cọc làm đà kiềng

Sau khi hoàn tất đà kiềng móng
Sau khi hoàn tất đà kiềng móng

Giai đoạn làm sắt sàn & cốt pha tầng lửng
Giai đoạn làm sắt sàn & cốt pha tầng lửng

Đội thợ làm sắt sàn & cốt pha tầng lửng
Đội thợ làm sắt sàn & cốt pha tầng lửng

Công tác đổ bê tông sàn tầng lửng
Công tác đổ bê tông sàn tầng lửng

Công đoạn đổ cốt pha cột chuẩn bị sàn lầu 1
Công đoạn đổ cốt pha cột chuẩn bị sàn lầu 1

Gia đoạn sắt sàn lầu 1 góc 1
Gia đoạn sắt sàn lầu 1 góc 1

Kỹ sư đang kiểm tra sắt trước khi đổ bê tông
Kỹ sư đang kiểm tra sắt trước khi đổ bê tông

Gia đoạn sắt sàn lầu 1 góc 3
Gia đoạn sắt sàn lầu 1 góc 3

Gia đoạn sắt sàn lầu 1 góc 4
Gia đoạn sắt sàn lầu 1 góc 4

Gia đoạn sắt sàn lầu 1 góc 5
Gia đoạn sắt sàn lầu 1 góc 5

Đội Thợ chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1
Đội Thợ chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 1

Đổ bê tông trộn tại công trình
Đổ bê tông trộn tại công trình

Cầu thang sau khi đổ bê tông
Cầu thang sau khi đổ bê tông

Công đoạn lên sắt cột ghép cốt pha cột lầu 1
Công đoạn lên sắt cột ghép cốt pha cột lầu 1

Công đoạn lên sắt cột ghép cốt pha cột lầu 1 goc 2
Công đoạn lên sắt cột ghép cốt pha cột lầu 1 goc 2

Công trình nước ngầm nhà phố 5 tầng
Công trình nước ngầm nhà phố 5 tầng

Công trình nước ngầm nhà phố 5 tầng góc 2
Công trình nước ngầm nhà phố 5 tầng góc 2

Vật tư đúng chuẩn trong thi công
Vật tư đúng chuẩn trong thi công

Công đoạn xây tường bao lầu 1
Công đoạn xây tường bao lầu 1

Công đoạn xây tường bao nhà phố 5 tầng
Công đoạn xây tường bao nhà phố 5 tầng

Công đoạn xây tường bao lầu 1 góc 3
Công đoạn xây tường bao lầu 1 góc 3

Công đoạn xây tường bao lầu 1 góc 4
Công đoạn xây tường bao lầu 1 góc 4

Cầu thang tầng 1 sau khi đổ bê tông
Cầu thang tầng 1 sau khi đổ bê tông

Chống tăng sàn tầng 2
Chống tăng sàn tầng 2

Kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tong sàn tầng 2
Kiểm tra công đoạn cuối trước khi đổ bê tong sàn tầng 2

Kiểm tra và rà soát sắt cầu thang lên sàn tầng 2 trước khi đổ bê tông
Kiểm tra và rà soát sắt cầu thang lên sàn tầng 2 trước khi đổ bê tông

Đội thợ chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 2
Đội thợ chuẩn bị đổ bê tông sàn tầng 2

Đổ bê tông sàn tầng 2 view 1
Đổ bê tông sàn tầng 2 view 1

Đổ bê tông sàn tầng 2 view 2
Đổ bê tông sàn tầng 2 view 2

Dùi bê tông sàn tầng 2 view 1
Dùi bê tông sàn tầng 2 view 1

Dùi bê tông sàn tầng 2 view 2
Dùi bê tông sàn tầng 2 view 2

Làm láng bề mặt bê tông sàn tầng 2 view 1
Làm láng bề mặt bê tông sàn tầng 2 view 1

Làm láng bề mặt bê tông sàn tầng 2 view 2
Làm láng bề mặt bê tông sàn tầng 2 view 2

Đổ bê tông sàn tầng 2
Đổ bê tông sàn tầng 2

Cầu thang nối tầng 3 với mái
Cầu thang nối tầng 3 với mái

Chống tăng hệ mái
Chống tăng hệ mái

Đi hệ thống thoát nước nhà phố
Đi hệ thống thoát nước nhà phố

Nghiệm thu sau khi đổ hệ mái
Nghiệm thu sau khi đổ hệ mái

Sàn mái sau khi đổ bê tông
Sàn mái sau khi đổ bê tông

Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng mái
Tổng quan mặt tiền hoàn thiện đến tầng mái

Mặt tiền Nhà phố 5 tầng diện tích 3,8x15m
Mặt tiền Nhà phố 5 tầng diện tích 3,8x15m

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *