Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9

Những hình ảnh thi công nhà phố dự án nhà ngang 5,5m cao 4 tầng, theo phong cách hiện đại tại quận 9 sẽ được Phan Kiến Phát cập nhật đầy đủ tại công trình này. Theo dõi để được đồng hành cùng thiết kế xây dựng nhà đẹp Phan Kiến Phát các bạn nhé!

Hình ảnh thiết kế 3D của nhà phố 5,5m ngang

Thiet Ke Nha Pho Hien Dai
Nhà phố hiện đại 4 tầng được thiết kế và thi công bởi Phan Kiến Phát
Thiet Ke Nha Pho Hien Dai Dep 2020
Nhà phố hiện đại 4 tầng được thiết kế và thi công bởi Phan Kiến Phát

>> Xem thêm hình ảnh thiết kế dự án nhà phố tại đây

Hình ảnh thi công thực tế thi công nhà phố tại công trình

Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Chủ đầu tư và kỹ sư giám sát tại quận 9
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Tập kết vật liệu chuẩn bị thi công
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Giám sát kiểm tra suốt quá trình thi công
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Chủ nhà và kỹ sư đang kiểm tra quá trình thi công
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Sàn trệt trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Sàn trệt trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác lắp ống trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác lắp ống trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác lắp ống trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác lắp ống trước khi đổ bê tông

Kiểm tra độ sụt bê tông tươi

Thiết bị thử. Côn sụt với các thông số quy định như hình vẽ.Thanh thép tròn trơn đường kính 16mm, dài 600mm, hai đầu múp tròn.Thước lá dài 80cm, chính xác tới 0,5mm.

Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Kiểm tra độ sụt bê tông tươi
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác lấy mẫu bê tông tươi
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác lưu mẫu bê tông tươi
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn trệt
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn trệt
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn trệt
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn trệt
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác làm láng bề mặt bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác làm láng mặt bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn trệt
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác gia công sắt
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác lắp đặt giàn giáo, chống tăng, cốp pha trệt
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác xây tường trệt
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác xây tường trệt

Công tác đổ bê tông sàn lầu 1 – thi công nhà phố

Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Gia công cốt thép sàn lầu 1
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Gia công cốt thép sàn lầu 1
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Gia công cốt thép sàn lầu 1 đúng tiêu chuẩn
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác lắp đặt chống tăng
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Kỹ sư giám sát và kiểm tra chất lượng trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Kỹ sư giám sát và kiểm tra chất lượng trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Kỹ sư giám sát và kiểm tra chất lượng trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Chủ đầu tư và Kỹ sư giám sát và kiểm tra chất lượng trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Chủ đầu tư và Kỹ sư giám sát và kiểm tra chất lượng trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Chủ đầu tư và Kỹ sư giám sát và kiểm tra chất lượng trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 1
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 1
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông cần
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 1
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 1
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông cầu thang sàn lầu 1
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 1
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 1
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Sàn lầu 1 đã khô và láng mịn

Công tác đổ bê tông sàn lầu 2 – thi công nhà phố

Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Gia công cốt thep sàn lầu 2
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Gia công cốt thep sàn lầu 2
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Kỹ sư, chủ đầu tư và giám sát kiểm tra chất lượng công trình trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Kỹ sư, chủ đầu tư và giám sát kiểm tra chất lượng công trình trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Kỹ sư, chủ đầu tư và giám sát kiểm tra chất lượng công trình trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác lấy mẫu
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 2
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 2

Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9

Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông cầu thang lầu 2
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ làm láng mặt bằng lầu 2
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ làm láng mặt bằng lầu 2
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác bê tông lầu 2 đã khô
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác dựng tường đổ cột đà lên lầu 3
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Chủ đầu tư ngôi nhà phố hiện đại 4 tầng

Công tác đổ bê tông sàn lầu 3 – thi công nhà phố

Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Gia công cốt thép sàn lầu 3
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Gia công cốt thép sàn lầu 3
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Gia công cốt thép sàn lầu 3
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Kỹ sư kiểm tra chất lượng trước khi đổ bê tông
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác lấy mẫu
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 3
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 3
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 3
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Công tác đổ bê tông sàn lầu 3
Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Sàn lầu 3

Công tác hoàn thiện – thi công nhà phố

Công đoạn hoàn thiện là giai đoạn được nhiều người quan tâm nhất.

Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9
Thi công hoàn thiện nhà phố 4 tầng mặt tiền 5,5m

Thi công nhà phố hiện đại ngang 5,5m cao 4 tầng tại quận 9

Mặt tiền công trình nhà được hoàn thành theo đúng thiết kế.

Ngôi nhà phố 4 tầng được thiết kề và thi công trọn gói bởi Phan Kiến Phát. Không những nhà đẹp. Mà còn đảm bảo hài hòa về kiến trúc và công năng, đặc biệt với mức chi phí hợp lý không tốn kém nhiều. Những mẫu nhà phố xây dựng như thế này, đang được rất nhiều gia chủ lựa chọn. Qúy vị và các bạn nếu có bất cứ thắc mắc nào về xây nhà phố đẹp, mời liên hệ trực tiếp tại công ty tư vấn – thiết kế – xây dựng Phan Kiến Phát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *