Thi công biệt thự 2 mặt tiền, Xây dựng biệt thự 2 mặt tiền

Công trình, Công trình hoàn thiện, Anh Ngọc

Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp
Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp

Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 2
Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 2

Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 3
Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 3

Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 4
Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 4

Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 5
Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 5

Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 6
Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 6

Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 7
Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 7

Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 8
Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 8

Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 9
Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 9

Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 10
Biệt thự 3 tầng bán cổ điển tại Gò Vấp góc view 10

Mặt tiền biệt thự 3 tầng hoàn thiện
Mặt tiền biệt thự 3 tầng hoàn thiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *