Biệt thự 4 tầng sang trọng 8x15m Tại Tận Phú

Công trình, Công trình hoàn thiện, Anh Đức

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 1
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 1

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 2
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 2

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 3
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 3

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 4
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 4

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 5
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 5

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 6
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 6

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 7
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 7

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 8
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 8

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 9
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 9

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 10
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 10

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 11
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 11

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 12
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 12

Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 13
Công trình biệt thự do Phan Kiến Phát thi công góc view 13

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *