Chú Trần Danh Chiến – Quận 12, Tp HCM

Chú làm bên quân đội nên làm việc gì cũng vậy phải rõ ràng ngay từ lúc đầu, mất lòng trước được lòng sau, ta thấy công ty PKP cách quản lý cách làm việc rất tốt. Thành quả là căn nhà chú đây hoàn thành đúng tiến độ, rất đẹp. Cảm ơn công ty PKP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *